JPN

Jumping Team (nominated)

 • Daisuke Fukushima, Cardino Du Seigneur/Cornet 36
 • Satoshi Hirao, Dabresse
 • Toshiki Masui, Carthagena 6
 • Karen Polle, With Wings/Kino/Sari
 • Koki Saito, Thelma La Tour Vidal
 • Hikari Yoshizawa, Conrato

Eventing Team (named)

 • Kazuma Tomoto, Tacoma d’Horset
 • Toshiuki Tanaka, Talma D’Allou
 • Yoshiaki Oiwa, The Duke Of Cavan
 • Ryuzo Kitajima, Queen Mary

Dressage Team (named)

 • Masanao Takahashi, Rubicon Unitechno
 • Kazuki Sado, Barolo
 • Shingo Hayashi, Exquis Clearwater
 • Kiichi Harada, Egistar

Para-Dressage (nominated)

 • Sho Inaba, Femme Fatale
 • Tomoko Nakamura, Djazz F
 • Katsuji Takashima, Emora C. Vd Wijdewormer
 • Soshi Yoshigoe, Brown Sugar

Endurance (named)

 • Hirofumi Ono, Colin For Gold

Reining (named)

 • Toru Tamaoki, Survivorman